Regler for flyplassen

 
PS!
For å kunne benytte flyplassen må du være tillknyttet NLF med gyldig årskontingent,
Samt ha betalt årlig flyplassavgift på kr.800,-
 
 
 

Flyplassregler for Modum ModellSportklubb 

 

1. Flyger er selv ansvarlig for ay fly og tilhørende utstyr er i forsvarlig og flyvedyktig stand

2. Flys det på 35 Mhz skal  frekvensklype benyttes.

3. Å fly utenfor flysektor er forbudt(Se eget kart på oppslagstavla på stripa) Flysone må overholdes!

   Det vil si på forsiden av sikkerhetsnettet! Flyving bak denne linja skal ikke  forekomme! Det samme

   gjelder sektor høyer og venstre!

4. En hovedregel er maks 3 fly i lufta samtidig. Unntak kan være aktuelt ved f.eks. dogfight. Dersom 

   noen ønsker det har de anledning til å få fly alene.

5. Dersom en eller flere piloter melder behov for kø-system skal dette benyttes. 

6. Flyplassen brukes kun av medlemmer av MMSK med gyldig flyplasskort. Gjesteflygere har lov til å

    bruke flyplassen i følge med medlemmer mot avgift og gyldig NLF medlemskap kan fremvises.

7. Ingen skal oppholde seg utenfor sikkerhetsgjerde når det er fly eller helikopter i lufta. Foresatte har

    ansvar for egne barn.

8. Modellfly er forbundet med risiko! All ferdsel og opphold på området skjer på eget ansvar.

9. Ingen bensin,store elektro eller store glow-modeller skal startes eller ruses i depoet. Rotor på

   helikopter skal ikke være i bevegelse i depoet.

10.Ved "utelandinger" må tråkking i åkeren begrenses til ett minimum. Brennbart avfall må du ta med

    deg. Øvrig søppel kastes i søppeldunker i depoet. 

11. Ellers gjelder sunn fornuft!Laughing

 

 Flytider

Vinterhalvåret fra 1okt tilog med 30 april vil det ikke være noe stopptid, da dette begrenser seg 

av mørket.

Ingen bekrensning for modelltyper.

Start mandag - fredag 09.00-

Start lørdager              11.00

Start søndager             12.00

 

Flytider sommer

Fra 1 mai til og med 30 sept.


Mandager KUN ELEKTRO 09.00 -16.00

tirsdag-torsdag  09.00 - 20.00

Fredager KUN ELEKTRO 09.00 -16.00

Lørdag 11.00 - 18.00

Søndag 12.00 - 18.00

 

Følgende dager er plassen stengt.

Første og andre  juledag.

Første nyttårsdag.

Palmesøndag

Langfredag

Første og andre påskedag.

17 Mai

Kristi himmelfartsdag.

1 og 2 Pinsedag 

Dette gjelder også elektromodeller. Vær kritisk til hvordan din modell støyer. På klubbkvelder eller med andre aktiviteter i klubbens regi, kan det gis dispensasjon utenom disse flytidene. Ta hensyn til omgivelsene. Tenk på naboer, og vis hensyn ved kjøring med bil forbi bebyggelsen.

NB: Brudd på disse reglene kan medføre bortvisning fra feltet!

Styret 2015.

 


2011 Reglement. Tommy Egeberg
Powered by Joomla 1.7 Templates